ตั้งเป็นหน้าแรก ค้นหา อ่านบทความ หาเพื่อน MSN ตลาดซื้อขาย เวบบอร์ด
 หน้าแรก
 เวบบอร์ดสื่อการสอน
 ราคาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 ดาวน์โหลด
 เช็คราคาผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 ขั้นตอนการสั่งทำสื่อมัลติมีเดีย
 ตัวอย่างสัญญาว่าจ้าง
 ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย
 แจ้งโอนเิงินตามสัญญาว่าจ้าง
 บุคลากร
 ติดต่อเรา
เวลาปฏิบัติงาน ร้านเอทีคอมอิงค์

   บทวิจัย 5 บท

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ
   คลังข้อสอบ
   รับทำเวบไซต์
   ปรึกษางานวิจัย
Download
Weblink
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง CAI
AT Host

ตัวอย่างสื่อการสอน

 

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

แบบทดสอบ ร่างกายมนุษย์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

ร่างกายมนุษย์ ประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

แบบทดสอบ กฎหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

กฎหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

แบบทดสอบ การปลูกพืชเศรษฐกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

แบบทดสอบเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการสอน CAI แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน วิจัย รายงานการใช้สื่อ สื่อการเรียนการสอน WBI Computer Instruction Assistance Web Base ผลิตสื่อ CAI บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท เขียนโปรแกรม และพัฒนาเว็บไซต์  งานบริการที่รับประกันและการันตีความพอใจจากลูกค้าโดยทีมงานมืออาชีพ

แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน 1 ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บัญชีต้นทุน 1ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน 2 ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บัญชีต้นทุน 2 ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แบบทดสอบโปรเจคจบ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การหาผลเฉลยโดยวิธีซิมเพล็กซ์โปรเจคจบ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิค การใช้โปรแกรม Adobe phoshop CS3 โปรเจครายวิชา ระบบมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคนิค การใช้โปรแกรม Adobe phoshop CS3 โปรเจครายวิชา ระบบมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบ เรขาคณิต ประถมศึกษาปีที่ 2 โปรเจคจบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรขาคณิต ประถมศึกษาปีที่ 2 โปรเจคจบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 โปรเจครายวิชา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 โปรเจครายวิชา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

แบบทดสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 เบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 เบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบ Preposition มัธยมศึกษาปีที่ 3

Preposition มัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบการใช้อินเตอร์เน็ต ประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้อินเตอร์เน็ต ประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบชนิดของคำ ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชนิดของคำ ประถมศึกษาปีที่ ๖

ภาษาอังกฤษแสนสนุก ประถมศึกษาปีที่ 1โปรเจคจบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษแสนสนุก ประถมศึกษาปีที่ 1ปรเจคจบ ครธครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ความรู้เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 97

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 97

บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง แสงและพลังงานแสง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การชืโปรแกรม Authorware ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตัวอย่าง สื่อ การ เรียน การ สอน cai สื่อการสอน ,สื่อการเรียนการสอน, ผลงานวิจัย . ผลงานวิชาการ, CAI . ครูชำนาญการพิเศษ . ประเมินวิทยฐานะ. ครูชำนาญการ. อาจารย์ 3

สื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้งาน

โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

 

ตัวอย่าง สื่อ การ เรียน การ สอน cai สื่อการสอน ,สื่อการเรียนการสอน, ผลงานวิจัย . ผลงานวิชาการ, CAI . ครูชำนาญการพิเศษ . ประเมินวิทยฐานะ. ครูชำนาญการ. อาจารย์ 3